Alevi Haber Merkezi

Laiklikten Barıştan Kardeşlikten Açık Taraf Olan Alevilerin Güncel Haber Bilgi Sitesi®

Archive for the ‘Cem Vakfı’ Category

Habercem Yeni adresinden ” habercem.com.tr “

Posted by alevihaber Ekim 3, 2009

HABERCEM.COM.TR

HABERCEM.COM.TR

Habercem yeni adresinde!!!

Yeni yayın dönemine birçok yeniliklerle giren Habercem Gazetesi artık www.habercem.com.tr adresinde yayında!

WWW.HABERCEM.COM.TR

lütfen ” tr ” eklemeyi unutmayın.

www.habercem.com.tr

Reklam

Posted in Alevi, Alevi Forum, Alevi Gündem, Alevi Haber, Alevi siteleri, Cem Tv-Cem Radyo, Cem Vakfı | Leave a Comment »

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA YENİ ANAYASA TASARISINI TARTIŞTI

Posted by alevihaber Kasım 7, 2007

Prof. Dr. İZZETTİN DOĞAN ‘ın çağrıları üzerine, 28 Ekim 2007 tarihinde İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılan toplantının “SONUÇ BİLDİRGESİ”Prof. Dr. Sn. İzzettin DOĞAN ‘ın çağrıları üzerine, toplantı 28 Ekim 2007 tarihinde İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde Türkiye’nin dört bir yanından gelen, Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Kosova ), Almanya, Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen 1900 İnanç önderi, Aleviliğin İslamiyet’in içerisinde yer aldığını kabul eden ve bu toplantıya davet edilen 980 STK ( Sivil Toplum Kuruluşu ) yöneticisi (Vakıf – Dernek vs.) tamamı ve 5000 kişinin üzerinde bir katılımla gerçekleşti.

Toplantının gündemi: Yeni hazırlanan Anayasa ve bu Anayasadan Alevilerin beklentileriydi.
Divan Başkanlığını Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Sn. Doğan BERMEK’ in yaptığı toplantı iki oturum halinde gerçekleşti. Açılış konuşmasının ardından gündemle ilgili olarak konuşmak üzere Divana çok sayıda İnanç Önderi ve STK ( Sivil Toplum Kuruluşu ) temsilcisi talepte bulundu. Ancak zamanın kısıtlı olması nedeniyle 79 kişiye söz hakkı verilebildi

Bu toplantıda bir çok tanıdık isim vardı. Ali Rıza Uğurlu Dede ( Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı ), Eşref DOĞAN ( CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı ), Kamer Genç ( Milletvekili ), Selami ÖZTÜRK ( Kadıköy Belediye Başkanı ), Ensar ÖĞÜT ( CHP Ardahan Milletvekili ), Bayram MERAL ( CHP Milletvekili ), Bayram KAYA ( CEM Vakfı 2. Başkanı ), Niyazi ARSLAN ( CEM Vakfı Gölbaşı Şube Başkanı ) , Dr. Mehmet ÇİLLİ, Hüseyin GÜNGÖR ( İzmir CEMEVİ Başkanı ), Namık SOFUOĞLU ( CEM Vakfı Hukuk Komisyonu Başkanı), burada adını sayamadığım çok sayıda inanç ve kanat önderleri toplantıya iştirak ettiler.

Toplantıda, Prof. Dr. Sn. İzzettin DOĞAN, çok önemli ve anlamla bir konuşma yaptı. Sn. DOĞAN, konuşmasında ‘’Türkiye’nin çok zor günler geçirdiğini, Türkiye’nin etrafını saran kara bulutların Laik, Kemalist Türkiye Cumhuriyetinin her tarafını kapattığını, bir taraftan 11 Eylül sonrasından gelişen olaylar, ABD’nin, Büyük Ortadoğu Projesi ( BOP ), bir taraftan Laik Cumhuriyeti çökertenlere destek verilmesi ve bugünlerde de ısmarlama bir yeni anayasanın hazırlanmakta olduğunu belirtti. Anayasa nihai şeklini alırken; bir tek kesimin değil tüm kurum – kuruluşların katkılarıyla şekillenmesi gerektiğini, bugün bu amaçla burada toplandıklarını, bu büyük katılımın devlet adamları tarafından dikkate alınması gerektiğini söyleyen Sn. DOĞAN, Modern Anayasalar, renkleri, dilleri, dinleri ne olursa olsun herkese eşit muameleyi öngören içerikleri içermiyorsa ölü bir anayasa olacağını ve birikmiş sorunları çözmek yerine yeni sorunlar çıkartan anayasa olur.
Sn. DOĞAN, Diyanete de değindi. 1924 yılında kurulan Diyanetin, tüm inançlar karşısında eşit mesafede durması gerekirken bugün sadece Sünni inanca hizmet ettiğini, Genel bütçeden Alevi İnanç Önderlerine bir tek kuruş tahsis edilmediğini de belirtti.’’

SONUÇ BİLDİRGESİ

Toplantıda tüm katılımcıların ortak paydada buluştuğu; yeni ANAYASA tasarısının hazırlanması, TBMM’de tartışılması ve daha sonraki safhalarında göz önünde bulundurulmak ve gerekleri yerine getirilmek üzere aşağıdaki konular oybirliği ile kararlaştırılmıştır


ATATÜRK’ÇÜ LAİK CUMHURİYET’İN temel değerleri hiçbir bahane ile tartışmaya açılamaz ve bu değerlerin tüm gereklerinin yerine getirilmesinden geri kalınamaz.
Din ve Devlet işlerinin birbirinden ayrılması ile devletin inançlar ve inanç grupları karşısında tarafsız kalmasını ifade eden ve Türkiye Cumhuriyeti ‘nin temel taşı olarak kabul edilen laiklik, devlet faaliyetlerinin icrasında hiçbir şekilde tartışmaya açılmayacaktır.
Alevi İslam inancını benimseyenler da dahil olmak üzere, tüm inanç gruplarının din ve vicdan özgürlükleri, AİH ( Avrupa İnsan Hakları) sözleşmesinin 9. Maddesi ve AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) ‘nin bu maddenin yorumlanması vesilesi ile vermiş olduğu kararların özünü yansıtacak şekilde ANAYASA TASLAĞI’NDA yer almalıdır.
Din ve vicdan özgürlüğü’nün özgürce ve yine AİH sözleşmesinin 9. Maddesinde sayılan kısıtlamalar dışında, hiçbir kısıtlamaya tabi kılınmaksızın icra edilebilmesi amacı ile devlet bütçesinden bir pay ayrılması kararlaştırılacak ise, bu payın tüm inanç gruplarına hakça ve adaletli bir biçimde paylaştırılmasının hüküm altına alınması gereklidir.
Dini ibadethane yerinin tanımında hiç bir surette ayrıma gidilmemesi, tanımın grupların gelenekleri ve inançları doğrultusunda yapılarak, tüm ibadethanelerin eşit muameleye tabi tutulması gereklidir.
İbadethaneleri yönetecek ve din hizmetlerini yerine getirecek olan kimselere kadro tahsisinde her türlü ayrımcılığın yasaklanması, din hizmetlerini yürütecek kişilerin günün ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ile donatılmaları için gerekli eğitim kurumlarının oluşturulması sağlanmalıdır.
Din ve AHLAK Bilgisi’nin okullarda ders olarak okutulması faydalı ancak zaruri değildir. Bu itibarla Din ve AHLAK Bilgisi derslerinin okullarda seçmeli ders olarak yer alması daha yararlı olacaktır.
Din ve AHLAK Bilgisi dersleri inanç gruplarının onayını almış kitaplar aracılığı ile okutulmalıdır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

Posted in Alevi, Alevi Forum, Alevi Gündem, Alevi Haber, Alevi köyleri, Alevi Medya, Alevi Ocakları, Alevi siteleri, Alevi Vakıf ve Dernekleri, Alevi Vakıfları Fedarasyonu, Alevi Video(lar), Alevi İnanç Önderleri, Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı, Alevi İslam İnancı, Aleviler, Alevilerin Atatürk Sevgisi, Alevilerin Vatan Millet Sevgisi, Alevilik, Alevilik Nedir?, Atatürk, Atatürkçülük, Bektaşi, Bektaşilik, Caferilik, Cem evi, Cem Nedir?, Cem Tv-Cem Radyo, Cem Vakfı, Duyurular, Etkinlikler, Gazete, Güncel, Gündem, Genel, Genel Gündem Haber, Haber Sitesi, Haberler, Hacı Bektaş Veli, Horasan Erenleri, Hz. Ali, Kızılbaşlık Nedir?, Mevlevilik, Nusaybinler, Pir Sultan Abdal, Prof.Dr.İzzettin Doğan, Röportaj, Söyleşi, Türk, Türk Tarihi, Türkiye, Yunus Emre | Leave a Comment »

İzzetin Doğan: CHP yi Aleviler kurtardı

Posted by alevihaber Temmuz 30, 2007

Cem Vakfı Genel Başkanı Prof.Dr.İzzetin Doğan: CHP yi Aleviler kurtardı


DSP lideri Zeki Sezer’in ‘Biz olmasaydık CHP baraj altında kalırdı’ şeklindeki açıklamasına Cem Vakfı Genel Başkanı Prof.Dr. İzzettin Doğan’dan farklı bir yaklaşım geldi.

Doğan, “Biz destek vermeseydik CHP baraj civarında dolaşıyordu. Üzülerek söylüyorum ki Sünni kardeşlerimizden CHP’ye giden oylar fazla değil.” dedi. Doğan, Alevilerin yüzde 80’inin CHP’ye oy verdiğini savundu.

Doğan, alevilerin oy vermediği 1999 seçimlerinde CHP’nin baraj altında kaldığını hatırlatıyor.

DENİZ BAYKAL YÜZÜNDEN!

CHP’nin düşük oy almasına üzülen Doğan, az oyun nedenini Deniz Baykal’a bağladı. Doğan, “insanların CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a oy vermek istemediğini” ileri sürdü.

Doğan, “Nasıl becerdi halka antipatik görünmeyi onu bilemiyorum doğrusu. Baykal’ın yüzü eskidi. İnsanlar artık değişiklik istiyor” dedi. Yazının devamını oku »

Posted in Alevi Gündem, Alevi Haber, Cem Vakfı, Gazete, Güncel, Gündem, Genel, Haberler | 1 Comment »

PROF. DR. İZZETTİN DOĞAN’IN “ALEVİ OYLARI NEREYE” BASIN TOPLANTISI

Posted by alevihaber Temmuz 17, 2007

PROF. DR. İZZETTİN DOĞAN’IN “ALEVİ OYLARI NEREYE” BASIN TOPLANTISIN’IN TAM METMNİ

16.07.2007

Değerli basın mensupları;

Evvela geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye 3 aylık zaman farkıyla erken seçime gidiyor. Hepimiz biliyoruz seçimler demokrasilerde önemli zaman dilimlerde, önemli siyasetlerin yürürlüğe koymanın başlangıç tarihi ve sosyal zaafların giderilmesi iddiasıyla siyasi partilerin yarıştıkları zeminleri oluşturuyor. Türkiye’de böyle bir seçime gidiyor ama Türkiye’nin seçimi bu sefer farklı bir seçim, Laik Cumhuriyetin temellerinin bugünkü iktidar dönemlerinde 4.5 yıl süre ile sarsıldığını ve önemli yaralar aldığına inanıldığının Türkiye’sinde, bu seçim tabii ki sonuçları itibarıyla hem siyasal sistemin bundan sonraki kaderinin tayin edilmesi seçimi haline dönüşüyor, hem de Türkiye’de Laik Cumhuriyetin bundan böyle kesintisiz olarak 84 yıl devam ettiği gibi devam edip etmeyeceğinin de bir testinin oluşturacaktır diye düşünüyorum.

Bir taraftan böylesine köklü ve önemli bir düşüncenin ortaya çıkmış olması, bir taraftan ekonomik göstergelerin iyiymiş gibi görünmesi ama sonuçlarının halka bir türlü intikal etmemesi, bir taraftan terörün yükselmesi ve terörün kaynaklandığı bölgelere Türk Silahlı Kuvvetlerinin girebilmesi için izin verilmemesi, özellikle 50 yıllık NATO ortaklığımız döneminde Türkiye’nin Sovyetler Birliği’ne karşı bağımsızlığının korunmasında karşı önemli bir rol üstlenmiş olan Amerika Birleşik Devletlerinin, Irak’ın yönetim sorumluluğunu yüklenmiş olması sebebiyle izin vermekten bugüne kadar kaçınmış olması ve adeta bu davranışıyla terörün beslenmesine destek vermiş olması görünümü ister istemez yurttaşın kafasındaki düşünceleri önemli ölçüde karartıyor ve yurttaşlar berrak düşünemiyorlar. Sokakta kimi görseniz sizi kolunuzdan tutup çeviriyor “hocam kafamız karışık oylarımızı nereye vereceğiz” diyorlar. Bu bir Alevi-Sünni meselesi değil, kolunuzu tutup çevirirken, sizlere bu soruyu sorarken daha çok bir akademisyen olarak 40 yılın üniversitelere ve bu konulara ayırmış birisi olarak belki de bir zihin açıklığına katkı sunabilirsiniz diye soruyor ve bugünkü basın toplantısının da bu tür bizden yanıt bekleyen sorulara Alevi’si ile Sünni’si ile bir yanıt verebilmek için düzenledim.

Yazının devamını oku »

Posted in Alevi Gündem, Alevi Haber, Alevi Vakıf ve Dernekleri, Alevi Vakıfları Fedarasyonu, Cem Vakfı, Gazete, Güncel, Gündem, Genel, Genel Gündem Haber, Haberler | Leave a Comment »

Prof. Dr. İzzettin Doğan: “Benim bireysel tercihim her olumsuz yaklaşıma rağmen CHP den yanadır”.

Posted by alevihaber Temmuz 16, 2007

PROF. DR. İZZETTİN DOĞAN’IN “ALEVİ OYLARI NEREYE” BASIN TOPLANTISINDAN

Prof. Dr. İzzettin Doğan: “Benim bireysel tercihim her olumsuz yaklaşıma rağmen CHP den yanadır”.

Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan Oyunu CHP’ye vereceğini ve verdiği oyun takipçisi olacağını açıkladı.

Cem Vakfı Genel Merkezinde yaptığı basın toplantısında Prof. Doğan, Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin tehlikeye girdiği bu süreçte, Alevi oylarının Laik Türkiye Cumhuriyeti’nden yana olan partilere gideceğini ifade etti. CHP dışında dileyen vatandaşların oylarının yönünün de MHP, Genç Parti ve Halkın Yükselişi Partisi olabileceğini açıkladı. Doğan: “Benim bireysel tercihim her olumsuz yaklaşıma rağmen CHP den yanadır” dedi. Prof Doğan, Mehmet Ağar’ın liderliğini yaptığı Demokrat Partiyi ise oy vereceklerin dışında tuttu.

Cem Vakfı

Yazının devamını oku »

Posted in Alevi Gündem, Alevi Haber, Alevi Vakıf ve Dernekleri, Alevi Vakıfları Fedarasyonu, Alevilik, Cem Vakfı, Duyurular, Gazete, Güncel, Gündem, Genel, Genel Gündem Haber, Haber Sitesi, Haberler, Prof.Dr.İzzettin Doğan, Siyaset | 2 Comments »

Aleviliğin resmen tanınması gerekir

Posted by alevihaber Temmuz 12, 2007

Aleviliğin resmen tanınması gerekir

Gülay DURGUT / FRANKFURT/Hürriyet

Cem Vakfı Avrupa Genel Koordinatörü Alişan Hızlı Aleviliğin Türkiye’de resmen tanınmıyor olmasını “Türkiye’nin ayıbı” olarak nitelendiriyor

Cem Vakfı Avrupa Genel Koordinatörü Alişan Hızlı Aleviliğin Türkiye’de resmen tanınmıyor olmasını “Türkiye’nin ayıbı” olarak nitelendiriyor ve Aleviliğin resmen tanınması için Cem Vakfı olarak Ankara’da dava açtıklarını hatırlatarak ilk duruşmanın “olumlu” geçtiğine dikkat çekiyor. Hızlı “Cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasını, dedelerimizin kadrolaşmasını istiyoruz. Bir camiye, bir sinagoga, bir kiliseye nasıl olanaklar sağlanıyorsa, aynı olanakların cemevlerine de sağlanmasını istiyoruz” şeklinde konuşuyor ve ekliyor “Sonucun olumlu olacağına inanıyorum.”

Aleviliğin Türkiye’deki durumu nedir sizce?

Bizim Avrupa’da yaptığımız birlik beraberlik çalışmaları Türkiye’ye de yansımaya başladı. Türkiye’deki bir çok ceme ben de katıldım. Ankara cemine de katıldım. Gördüm ki, eskiden Alevilere radikal gözle bakan insanlar, bir çok belediye başkanı tam kadro cemdeydi. Yani size samimiyetimle söylüyorum, yüzlerce Sünni aydın, yazar, politikacı, vatandaş gördüm cemlerde. Görülüyor ki, Türkiye’de de tanıtım eksikliği varmış bugüne kadar. Bizim ülkemizde bu birlikleri yaratmak için çabalamamızın bir sebebi daha var. Size onu da söyleyeyim. Şimdi Türkiye’nin komşularına bakalım. Ortadoğu’da Filistin’de görüyorsunuz, birbirlerini nasıl hırpalıyorlar, komşumuz bitişiğimizdeki Irak’ta bir gün Şiilerin camisi bombalanıyor, bir gün Sünnilerin. Yani bu mezhep kavgaları yüzünden ülkeyi ne hale getirmişler. Biz Atatürk’ün kurduğu laik cumhuriyette, birlik beraberlik içinde dış güçlere karşı birbirimizi korumalıyız. Ben bu birliğe ülkemizin bütünlüğü açısından çok önem veriyorum ve bunu da üzerinde durarak yapıyorum.
Türkiye’de Aleviliğin resmen tanınmaması size neler hissettiriyor, neler düşündürüyor?
O bir eksikliktir. Türkiye’nin ayıbıdır, hükümetin ayıbıdır. Biz Aleviliğin resmen tanınması için Türkiye’de dava açtık ve bu davaları er veya geç kazanacağız. Birinci duruşma Ankara’da oldu. Çok olumlu geçti. Biz bugüne kadar ülkemizi dış platformlarda şikayet etmedik. Ülkemizi götürüp dış güçlere şikayet etmekten onur duymuyoruz. Ama ülkemizin yasalarına güvenerek, Türkiye Cumhuriyeti yasaları nezdinde dava açtık. Sonucun olumlu olacağına inanıyorum.
Aleviliğin Türkiye’de resmen tanınmasını bekliyorsunuz?
Evet, öyle bir sonuç gelebilir. Ben öyle olacağına inanıyorum. Çalışmalarımıza Prof.Dr. İzzettin Doğan önderliğinde devam ediyoruz. Biz cemevlerinin tanınmasını istiyoruz. Dedelerimizin de kadrolaşmasını istiyoruz. Bir camiye, bir sinagoga, bir kiliseye nasıl olanaklar sağlanıyorsa, aynı olanakların cemevlerine de sağlanmasını istiyoruz.
Alevilerin sorunlarının çözümü neye bağlı sizce?
Vatandaşlık hakkı ne gerektiriyorsa, eşit şekilde uygulanması lazım. Anayasa’nın 10’uncu ve 24’üncü maddesi bunu açıklıyor. “Türkiye vatandaşları eşit haklara sahiptir” diyor. Ancak o şekilde sorunlar çözülebilir. Bir de Aleviler bürokraside yer bulamıyorlar. Mesela, Alevi kökenli emniyet müdürü yok, Alevi kökenli vali yok. Bu eksikliklerin de giderilmesi lazım.

Yazının devamını oku »

Posted in Alevi Gündem, Alevi Haber, Cem Vakfı, Güncel, Haberler, Röportaj | 2 Comments »

Vergi veriyoruz hizmet istiyoruz!

Posted by alevihaber Haziran 22, 2007

Vergi veriyoruz hizmet istiyoruz

Celal Toprak| Yaklaşık 4 yıl önceydi… Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan ile bir sohbetimizde devletin Alevilere karşı tutumunun önümüzdeki dönemde Türkiye’nin başına dert olacağını vurguluyor ve ekliyordu:

“Bunu bütün siyasi liderlere anlatıyoruz. Bizi dinliyormuş gibi görünüyorlar. Bu konunun sorun olarak karşılarına çıkacağını söylüyoruz. Olayın ciddiyetinin farkında değiller. Yüzlerce Alevi devletle mahkemelik olacak. Keşke bizi dinleseler ve olay mahkemeye gitmese… O günkü ve bugünkü siyasiler Prof. Dr. İzzettin Doğan’ı dinlemedi. Ve Aleviler hiç istemedikleri halde Başbakanlığa dava açmak zorunda kaldı.

Davanın özünde Anayasa’nın eşitlik ilkesi yatıyor… Diyor ki dava açanlar, milyonlarca Alevi bu ülkeye vergi veriyor. Sonra bu vergiler genel bütçede toplanıyor ve oradan dağıtım yapılıyor. Dağıtım içinde önemli bir pay da Diyanet’e ayrılıyor. Diyanet Alevilerin verdiği vergilerden de oluşan bütçesi ile vatandaşlara hizmet veriyor. İşte verilen bu hizmetten bizler faydalanmıyoruz. Yani verdiğimiz vergiler bize hizmet olarak geri dönmüyor.

Dönmesi için Başbakanlığa önce dilekçe ile başvuruldu. Olumlu cevap alınamadı. Ardından sorun mahkemeye düştü. Sembolik olarak iki bin Alevi adına açılan dava çarşamba günü görüldü. Prof. Dr. İzzettin Doğan da davaya katıldı. Her zamanki uzlaşmacı kimliği ile sorunun çözülmesi için çaba sarfetti. Özetle; devletin herhangi bir kurumunun ibadet yeri belirleme gibi bir misyonunun olmadığının altını çizdi…

Davada karar daha sonra verilecek. Alevilerin esas olarak bu noktada istedikleri şöyle özetlenebilir… – Bizler vergi veriyoruz. Vergilerimiz bize hizmet olarak geri dönmeli. Biz ibadeti Cemevi’nde yapıyoruz. Dolayısıyla camilere verilen elektrik, su ve diğer destekler bize de verilmeli. Ayrıca Cemevi’ndeki dini görevliler de devletin elemanı olmalı. Cemevi’ndeki dini görevlilerin devletin elemanı olması talebi iki açıdan önemli. Birincisi, devlet bu elemanları kontrol edebilecek. İkincisi, imam gibi bu elemanların maaşlarını da devlet karşılayacak. Böylece birilerinin yönlendirmesinden uzak kalacaklar.

Peki bu elemanlar nasıl tespit edilecek? İşte onun için de yıllar önce Cem Vakfı önderliğinde milyonlarca Alevi’nin temsilcisi İstanbul’da toplandı. Ve Alevi İslam Din Hizmetleri Merkezi’ni kurdu. Devletin bu kurumu muhatap alıp, istediği gibi şekillendireceği söyleniyor.

Yazının devamını oku »

Posted in Alevi Gündem, Alevi Haber, Cem Vakfı, Gazete, Güncel, Haberler, Makaleler, Prof.Dr.İzzettin Doğan, Yazar | Leave a Comment »

Cem Vakfı, partilerin seçim bildirgelerini bekliyor

Posted by alevihaber Haziran 21, 2007

Cem Vakfı, partilerin seçim bildirgelerini bekliyor  

ANKARA (ANKA)- Cumhuriyetçi Eğitim Vakfı (CEM) Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, seçimlerde destekleyecekleri partiyi ileriki günlerde açıklayacaklarını belirtti.

Alevi toplumunun önde gelen isimlerinden Prof. Dr. İzzettin Doğan, 22 Temmuz seçimlerinde destek verecekleri siyasi partiyi ilerleyen günlerde basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracaklarını söyledi. Doğan, ANKA’ya yaptığı açıklamada, Alevi oylarının artık çantada keklik gibi görülemeyeceğini ifade etti. Partilerin seçim bildirgelerini beklediklerini ifade eden Doğan, AKP dışındaki partilere eşit uzaklıkta olduklarını belirtti. Doğan, “Bugünkü iktidar beş yıl içinde Alevilere ilişkin hiçbir olumlu adım atmadı. Beş yıl içinde tek bir Alevinin elini bile sıkmadı” diye konuştu. Siyasi partilerin Aleviler lehine yapacakları düzenlemeleri değerlendireceklerini vurgulayan Doğan, şöyle dedi:

“Siyasi partiler karşısında tavrımız 12 Temmuz’a doğru netleşecek. Alevilere verilmeyen temel anayasal haklarla ilgili ne vaatte bulunacaklar, vaatlerini hangi yöntemlerle yapacaklar, bütün bunları bekleyeceğiz. Artık Aleviler, çantada keklik değil. Bu bütün partiler için geçerli. Bu arada, biz şu partiyi destekleyeceğiz derken de bunu bütün Aleviler adına yapmayacağız. Sadece temsil ettiğimiz kurumlar adına, bizi seven, bize güvenen ve kendilerini temsil ettiğimizi düşünen insanlar adına bu beyanda bulunacağız.”

Yazının devamını oku »

Posted in Alevi Gündem, Alevi Haber, Cem Vakfı, Güncel, Genel Gündem Haber, Haberler | 2 Comments »

Akp Hükümeti,Hak ihlaline Devam Ediyor!

Posted by alevihaber Haziran 21, 2007

Akp Hükümeti,Hak ihlaline Devam Ediyor!

Alevilerin açtığı davanın dünkü duruşmasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Prof. Yeprem, “Cemevleri özel ibadethanedir” dedi

TÜRKER KARAPINAR Ankara

Cem Vakfı ile 2 bin Alevi yurttaşın “cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi, Alevilere bütçeden ödenek ayrılması ve Diyanet’te kadro tahsis edilmesi” istemiyle açtıkları davanın duruşmasında Başbakanlık adına konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Saim Yeprem, cemevlerinin “özel ibadethane” olduğunu söyledi.
Alevi vatandaşlar ve Cem Vakfı’nın, taleplerini reddeden Başbakanlık’ın kararının iptal edilmesi istemiyle açtıkları davanın duruşması 6. İdare Mahkemesi’nde yapıldı.

‘Takdir hakkı yok’

Duruşmaya Başbakanlık adına Avukat Selen Güneş ile Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeprem katıldı. İstanbul’dan gelen çok sayıda Alevi yurttaşın da izlediği duruşmada Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, “Sizin (Başbakanlık) İslam diniyle ilgili takdir hakkınız yok. Bilimsel olarak Aleviliği, Sünniliği, Bektaşiliği tartışabilirsiniz, ama bir hakkın kullanımı ayrı. Başta devlet olmak üzere kimsenin inancımı yaşama biçimime karışma hakkı yok. Hiç kimse diğerinin tanrısı değildir. Laik hukukun önemi, bu konuda gözleri bağlı olmaktır. Sizlerin teolojik yorumlarla olayı sosyolojik vaka gibi göstermeye çalışmanız, insanların haklara sahip olmadığı manasını taşımaz” dedi.
Yazının devamını oku »

Posted in Alevi Gündem, Alevi Haber, Cem Vakfı, Güncel, Haberler | 1 Comment »

Cem Vakfı davası duruşması yapıldı

Posted by alevihaber Haziran 21, 2007

Cem Vakfı davası duruşması yapıldı

A.A

Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi, Diyanet İşleri teşkilatında Alevilere kadro tahsis edilmesi ve Alevi inançları için ödenek ayrılması taleplerinin reddine ilişkin Başbakanlık işleminin iptali istemiyle açılan davanın duruşması, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde yapıldı.

Duruşmaya, Cem Vakfı Genel Başkanı avukat Prof.Dr.İzzettin Doğan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda avukat ve bazı Alevilerle, Başbakanlık adına avukat Selen Güneş ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saim Yeprem katıldı.

Duruşmada iddialarını açıklayan Doğan, farklı inançların kamu düzeni, genel ahlak ve sağlığı bozmadığı sürece uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığını ifade etti. Laik olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Alevilerin inançlarını tatbikinde tasarruf sahibi olamayacağını öne süren Doğan, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’nın da bu serbestliği tanıdığını savundu.

Doğan, Başbakanlık’ın, taleplerini iç hukuk argümanlarıyla reddetmesinin yerinde olmadığını ifade ederek, Alevilerin inançlarını yerine getirmesi için Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi, Diyanet İşleri teşkilatında Alevi inanç önderlerine kadro tahsis edilmesi ve ödenek ayrılması taleplerinin reddine ilişkin işlemin reddine karar verilmesini istedi.

BAŞBAKANLIĞIN SAVUNMASI-

Başbakanlık Hukuk Müşavirliği avukatlarından Selen Güneş ise savunmasında, din ve vicdan hürriyetinin Anayasa ve yasalarda yer aldığını, herkesin inançlarını yaşamakta serbest olduğunu söyledi.

Yazının devamını oku »

Posted in Alevi Gündem, Alevi Haber, Aleviler, Cem Vakfı, Güncel, Genel Gündem Haber, Haberler | Leave a Comment »

NTV Neden’de Prof.Dr.İzzetin Doğan la Söyleşi

Posted by alevihaber Haziran 20, 2007

NTV de Can Dündarın sunduğu “Neden”Programına Cem Vakfı Genel Başkanı İzzetin Doğanın telefonla katıldığı söyleşi yayınlıyoruz.

Cem Vakfı Genel Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor sayın İzzettin Doğan telefon hattımızda. Sayın Doğan konuklarımızı dinlediniz, programımıza hoşgeldiniz öncelikle, iyi akşamlar diliyelim size.

İzzettin Doğan: İyi akşamlar diliyorum Can bey.

Can Dündar: Burada dinlediğimiz konuklardan da bakınca aslında bir yenilik zanediyorum sizler için de öyle olsa gerek, ilk defa vitrinde daha çok alevi adayları görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Ve siyasete ne katar aleviler açısından bunun önemi ve anlamı nedir sizce?

İzzettin Doğan: Şimdi ben konuklarıma ve izleyecilere saygı, sevgilerimi sunarak sorularınıza cevap vermek istiyorum. Bu tabi Türkiye’nin alışık olduğu bir manzara değil Can bey. Yani bu sadece sizin maharetinizle ortaya çıkan bir olay gibi görünmüyor bana. Sizin maharetiniz, adeta yeni bir damarın fışkırdığını kamuoyuna sunmak gibi gazetecilik becerisi olarak ben görüyorum oradaki dizilmeyi. Şu manada; bugüne kadar alevi yurttaşlar hep oy vermeye mahkum bir grup olarak, grup kelimesi bile fazla kaçıyor bir güruh gibi kabul edilirdi. Yani aleviler ne istedikleri belli olmayan önderleri olmayan, Türk siyasal yaşamında hiçbir etkisi olmayan bir grup, bir kitle olarak kabul edilirlerdi ve onların görevi seçimden seçime gelip oylarını vermek olarak düşünülürdü. Oysa 15 -16 yıldır sürdürdüğümüz bir mücadele görüyorum sizinle birlikte ilk defa meyvalarını vermeye başlıyor. Yani Türk kamuoyuna alevilerin de artık daha bilinçli bir kitle olarak oylarını verirken bir takım ölçüleri esas alarak, bir takım düşünceleri esas alarak oylarını yönlendireceğini kamuoyuna sunuyorsunuz, bu açıdan bir gazetecilik başarısıdır, sizi kutluyorum.

Can Dündar: Çok teşekkürler.

İzzettin Doğan: Zaten öyle olmasaydı katılmazdım da, onu da açıkça söyleyeyim.

Can Dündar: Sağolunuz.

İzzettin Doğan: Şimdi bu 15-16 yıllık cem vakfı’nın ve ona gönül veren insanların yaptıkları barışçı mücadele, hukuk mücadelesinin altında şu yatıyordu; Türkiye’de alevi islam anlayışını benimsemiş olan insanlar ki bunlar sayıları 25 milyonun altında değil, anayasanın tamamen kapsamadığı, anayasal hakların özellikle temel hak ve özgürlüklerin dışındaki bir dünya olarak algılanıyordu ve gerçekte buydu hakikaten. Mesela bir aleviyi müsteşar olarak kolay kolay göremezdiniz, vali olarak göremezdiniz, bugünde göremiyorsunuz zaten. Olanları Akp hükümeti tasviye etmiştir. Bir yargıtay başkanını göremezsiniz eğer olmuşsa derhal onu en kısa zamanda oradan tasviye edilmesi gerekir ve tasviye edilmiştir. Şimdi garip ve aynı zamanda da siyaset bilimi açısından çok ilginç bir tabloyla Türkiye karşı karşıya kalmıştır. Laik cumhuriyetin sigortası olarak kabul edilen büyük bir kitle ve laik cumhuriyetin en büyük güvencesi olarak kabul edilen siyasiler tarafından devleti yönetenler tarafından sayın cumhurbaşkanından, sayın başbakanına parti liderlerinin tümü tarafından kabul edilen bir kitle her nasılsa devlete entegre edilememiştir cumhuriyetten bu yana. Eğer entegre edilebilmiş olsaydı bir kişinin vali olması, emniyet müdürü olması ya da müsteşar olması anormal bir durum gibi gözükmezdi ve onun için de eğer böyle bir durum varsa derhal tasviyesi cietine gidilmezdi. Şimdi bu nereden kaynaklanıyordu? Bu alevilerle ilgili osmanlı döneminin son 400 yılında yaratılmış olan bir efsaneden kaynaklanıyordu, bir iftiradan kaynaklanıyordu. Aleviler anne bacı tanımaz, aleviler mum söndürür ibadetlerinde diye ve birisi de toplumda alevi olmak gibi bir sıfat ile tanınmak istemezdi. Neden? Çünkü alevi demek hemen öbür nitelikleri çağrıştırıyordu. O çağrışımları beraberinde getirdiği için herhangi birisinin bir topluluk içerisinde aleviyim demesi adeta cesaret işi olmuştu. İşte bu 16 yıllık mücadelede bizim yıkmaya çalıştığımız buydu. Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasası tüm yurttaşlarını kapsar ve eğer temel hak ve özgürlükler söz konusuysa bu temel hak ve özgürlüklerden alevilerin de yararlanması gerekirdi. Oysa neyi görüyorduk? Türkiye’de bütün yurttaşlar vergilerini verirler, bu vergiler genel bütçeyi oluşturur, bu genel bütçeden anayasanın 136. ncı maddesine göre diyanet işleri denen bir teşkilata ki genel idare organın içerisinde yeralır ve buna tahsis edilir. Yani herkesten toplanan vergiler din hizmetleri için belirli bir teşkilata tavsiye edilir. Bu teşkilat ne yapar? Sadece sunni islam anlayışını benimsemiş olan bir ekolün mensuplarına ya da işte o istikamette ibadetlerini, inançlarını icra eden kesime ayrılır. İyi güzel de bu genel bütçe alevilerin de vergilerinden oluşuyordu. Peki alevilerin de müslüman olduğunu söylüyorsunuz, diyanet işleri başkanı başta olmak üzere. Peki bu islami kesime kim hizmet götürecek? Onların sizin gibi yani diyanet işleri gibi islamı algılamak ille de günde 5 vakit namaz kılmak, camiye gitmek gibi islamı algılamak, yorumlamak diye bir mecburiyetleri yok ki. Eğer öyle bir mecburiyeti olursa o zaman zaten inanç özgürlüğü olmaz.

Yazının devamını oku »

Posted in Alevi Gündem, Alevi Haber, Cem Vakfı, Haberler, Söyleşi | Leave a Comment »

ALEVİLER YARGIDA

Posted by alevihaber Haziran 19, 2007

ALEVİLER YARGIDA

Başbakanlığa Karşı Açılan Davanın Duruşması 20 Haziran Çarşamba Günü Yapılacaktır.

İdarenin; Alevi yurttaşların inanç özgürlüğü hakları ile ilgili olarak Anayasanın, kanunların ve uluslararası hukukun emredici hükümlerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Cem Vakfı’nın önderliğindeki Hukuk Komisyonu tarafından Başbakanlığa 22 Haziran 2005 tarihinde verilen dilekçeye; 19 Ağustos 2005 tarihinde, Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından cevap verilmiştir.

Başbakanlık tarafından verilen cevapta; 677 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat gereğince cemevlerine ibadethane statüsünün verilmesinin hukuken mümkün olmadığı, Alevi yurttaşların inançlarını yerine getirebilmeleri için herhangi bir ödeneğin genel bütçeden ayrılamayacağı ve Diyanet İşleri Teşkilatı’nda Alevi (Alevi-Bektaşi-Mevlevi-Nusayri) İnanç Önderlerine kadro tahsisi yapılamayacağı bildirilmiştir.

Bunun üzerine; 23 Eylül 2005 Cuma günü Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde Başbakanlığa karşı 2000 kişi tarafından dava açılmıştır.

Yazının devamını oku »

Posted in Alevi, Alevi Gündem, Alevi Haber, Cem Vakfı, Duyurular, Güncel, Haberler | Leave a Comment »

Sivas’ta ilk cemevi açıldı

Posted by alevihaber Haziran 17, 2007

Sivas’ta ilk cemevi açıldı


Sivas’ta ilk cemevi çok sayıda Alevi ve Sünni vatandaşın katıldığı törenle açıldı. Cem Vakfı ve vatandaşların desteğiyle yapımı tamamlanan cemevinin açılışında bir konuşma yapan Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, cemevinin Sivas’ta yaşanan olayların unutulmasına katkı sağlayacağını söyledi. Cemevinin yapımına Sünni vatandaşların da katkı sağladığını söyleyen Doğan, bina için ilk bağışı Sivas Müftüsü’nün yaptığını ifade etti. Törende son günlerde yaşanan terör olaylarına tepki olarak şehitler için dua edildi.

Yazının devamını oku »

Posted in Alevi Gündem, Alevi Haber, Cem evi, Cem Vakfı, Etkinlikler | Leave a Comment »

Aynül Cem’ler ve Cem Evi Açılışları

Posted by alevihaber Haziran 12, 2007

SİVAS ALİBABA CEM EVİ AÇILIŞI(16 Haziran 2007 Cumartesi Saat:15:00)
SİVAS HAFİK PİR HÜSEYİN KÖYÜ CEM VE KÜLTÜR EVİ AÇILIŞI(15 Haziran 2007 Cuma Saat :15:00)
TOKAT CEM’İNE DAVET GELİN CANLAR CEM OLALIM(Tarih :17 Haziran 2007 Pazar Saat :16:00)

Ayrıntılar….

Yazının devamını oku »

Posted in Alevi Haber, Aynül Cem, Cem Vakfı, Duyurular, Etkinlikler | Leave a Comment »

Dizi / Röportaj:Alevi dünyasında neler oluyor?

Posted by alevihaber Haziran 11, 2007

 Dizi / Röportaj 1:Alevi dünyasında neler oluyor?

ONLAR 20 milyona yakın nüfuslarıyla Türkiye’nin hakkı en çok yenen kesmi olduklarına inanıyorlar. Onlar içinden dünyanın önünde saygı ile eğildiği Mevlana’yı, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaş-ı Veli’yi çıkaran Aleviler. Çok şükür ki, “Cemevleri’nde mumsöndü yapıyorlarmış” veya “Kızılbaşmış onlar” gibi ne insanlığa ne de Allah inancına sığmayan ahlâksız iftiralar geride kaldı. Ama hâlâ bir yerleri eksik, yüzlerce yıldır varoldukları Anadolu’da şimdi kağıt üstünde bile yoklar. Herhelda dünya üzerinde bu kadar kalabalık olup hiç sesi duyulmayan tek kesim de onlar. Tek hatırlandıkları an ise seçim zamanları. Adı üstünde, 20 milyon kişiler ve bu muazzam bir oy potansiyeli. Aslında, blok halde Alevi oylarını alan iktidarı alır dersek, kesine yakın bir tespiti dile getirmiş oluruz. Fakat buna rağmen hakettikleri ilgiyi bir türlü göremiyorlar. Her hükümet mutlaka sorunların çözüleceğine dair garanti veriyor ama sihirli değnek mi değiyor nedir, seçimden sonra bir anda unutuluyorlar. Hangi Alevi vatandaşımızla konuşsak, AKP’den başlarda çok umutlu olduklarını fakat sonra onların da diğerleri gibi çıktığına işaret ediyorlar. Ama bu sefer gördük ki çok kararlılar. Cemevi’ne gelmeyen siyasetçiyi milletin evine Meclis’e sokmamaya kararlılar.

Yazının devamını oku »

Posted in Alevi Gündem, Alevi Haber, Cem Vakfı, Röportaj | Leave a Comment »

Cem Vakfı: AKP’ye itibar etmeyeceğiz

Posted by alevihaber Haziran 11, 2007

 Cem Vakfı: AKP’ye itibar etmeyeceğiz

Cem Vakfı Cumhuriyetçi Eğitim Vakfı (CEM) Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Alevi oylarının artık çantada keklik gibi görülemeyeceğini söyledi. Seçimlerde destekleyecekleri partiyi henüz belirlemediklerini ifade eden Doğan, ancak Aleviler’den AKP’ye fazla itibar etmemelerini isteyeceklerini belirtti. Doğan, diğer partilerin de seçim bildirgelerini beklediklerini söyledi.

Alevi toplumunun önde gelen isimlerinden Prof. Dr. İzzettin Doğan seçimlerde hangi partiyi destekleyecekleri konusunda ANKA’ya önemli açıklamalarda bulundu. Partilere karşı tavırlarının belli olduğunu ifade eden Doğan, “Biz hangi partiliyi destekleyeceğimizi değil, hangi partinin karşısında olduğumuzu söylüyoruz. Bugünkü iktidar beş yıl içinde Alevilere ilişkin hiçbir olumlu adım atmadı. Beş yıl içinde tek bir Alevi’nin elini bile sıkmadılar. Bu yüzden, Alevi yurttaşlarımızdan AKP’ye fazla itibar etmemelerini isterim” dedi.

Laik cumhuriyetten yana olan partilerle olan ilişkilerini koruduklarını belirten Doğan, Anayasa’nın, 10. Maddesinde dile getirilen, “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” ifadelerini Aleviler açısından uygulayacak siyasi partilere destek verebileceklerini belirtti. Doğan, siyasi partilerin Aleviler lehine yapacakları düzenlemeleri basın ve halk önünde açıklamaları gerektiğini kaydetti.

Yazının devamını oku »

Posted in Alevi Gündem, Alevi Haber, Alevi Vakıf ve Dernekleri, Cem Vakfı | Leave a Comment »

Alevilik Nedir?

Posted by alevihaber Mayıs 12, 2007

Alevilik Nedir?

Alevilik; İslam’ı benimseyen, Tanrı’nın birliğine (Tevhid) inanan, Hz.Muhammed’i Peygamber kabul eden, kitabı Kur’an olan, Hz. Muhammed’in Ehlibeyt’ini seven, namazı, niyaz ile bütünleştiren, kıyam, rûku ve secdesi ile ibadetini kendi lisanıyla yapan, ümmet yerine hür insanı, yaratanla yaratılan ayrılığını “Vahdet-i Vücut” ile birleştiren, Tanrı korkusu yerine, sevgisini benimseyen, zahiri (görünen) batınla (görünmeyen), batını zahirle birleştiren, şeriat kapısını aşıp, marifet yolu ile hakikat dünyasına ulaşan, Kur’an’ın şekline değil, özüne inen akıl ve gönlü ile “Seyr-ü süluk” (Ruhsal olgunlaşma) olan bir tasavvuf yoludur.


Alevilik; Özünü insan sevgisinde bulan, Tanrı’nın insanda tecelli ettiğine ve zerresinden oluştuğuna, onun için de insanın ölümsüzlüğüne inanan, ibadetlerinde kadın erkek ayrımı yapmadan, kendi öz diliyle, musikisiyle, semahıyla inancını icra etme biçimine denir.


Alevilik; İslamiyet’in Kuran’a dayalı, Hz. Muhammed’in buyruklarına göre İslam’ı evrensel boyutuyla yorumlayıp, yeryüzü insanlığına yeni kapılar açan büyük bir düşünce akımı ve tasavvuf felsefesiyle hayat bulan bir inanç bütünlüğüne denir.

Posted in 12 İmamlar, 7 Ulu Ozan, Abdal Musa, Alevi, Alevi Dedeleri, Alevi Dergahları, Alevi Gündem, Alevi Haber, Alevi Katliamları, Alevi köyleri, Alevi Medya, Alevi Ocakları, Alevi siteleri, Alevi Vakıf ve Dernekleri, Alevi Vakıfları Fedarasyonu, Alevi Video(lar), Alevi İnanç Önderleri, Alevi İslam İnancı, Aleviler, Alevilerin Atatürk Sevgisi, Alevilerin Vatan Millet Sevgisi, Alevilik, Alevilik Nedir?, Alp Erenler, Anadolu Erenleri, Atatürk, Aynül Cem, Azerbaycan, Balkan Alevileri, Bektaşi, Bektaşilik, Caferilik, Cem evi, Cem Nedir?, Cem Tv-Cem Radyo, Cem Vakfı, Dört Kapı Kırk Makam, Deyişler,Duaz imamlar,Gülbenkler, Duyurular, Ehlibeyt, Etkinlikler, Etkinlikler,Konserler, Fuzuli, Gazete, Güncel, Gündem, Güney Azerbaycan Alevileri- Ahl-e Haq Qirxlar-Qizilbas, Güzel Sözler, Genel, Genel Gündem Haber, Haberler, Hacı Bektaş Veli, Hoca Ahmet Yesevi, Horasan, Horasan Erenleri, Hubyar Sultan, Hz. Ali, Hz.Ali, Hz.Caferi Sadık, Hz.Fatma(Ana), Hz.Hasan, Hz.Hüseyin, Hz.Muhammed(SAV), Islam, Karacaahmet Sultan, Kızılbaşlık Nedir?, Makaleler, Mevlevilik, Nesimi, Nusaybinler, Ozan, Ozanlar, Pir Sultan Abdal, Pirsultan Abdal, Röportaj, Sarı Saltuk, Söyleşi, Semah Nedir?, Sivas Olayları, Siyaset, Son Dakika, Tahtacılar,Türkmenler, Türk, Türk Dünyası, Türkü Mp3-Deyiş Mp3-Türkü Albüm, Türkiye, Türkmen, Yazar, Yeni cıkan kitaplar, Yunus Emre, Şah İsmail Hatai, Şair, Şiir | 2 Comments »

Alevi Haber

Posted by alevihaber Mayıs 12, 2007

Alevi Haber-Alevi Gündem

Alevilik-Alevi İnternet Gazetesi

http://www.alevihaber.net.tc

http://www.aleviforum.net.tc

http://www.alevihaber.wordpress.com

Posted in 12 İmamlar, 7 Ulu Ozan, Abdal Musa, Alevi, Alevi Dedeleri, Alevi Dergahları, Alevi Forum, Alevi Gündem, Alevi Haber, Alevi Katliamları, Alevi köyleri, Alevi Medya, Alevi Ocakları, Alevi siteleri, Alevi Vakıf ve Dernekleri, Alevi Vakıfları Fedarasyonu, Alevi Video(lar), Alevi yerleşim yerleri, Alevi İnanç Önderleri, Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı, Alevi İslam İnancı, Aleviler, Alevilerin Atatürk Sevgisi, Alevilerin Vatan Millet Sevgisi, Alevilik, Alevilik Nedir?, Alp Erenler, Anadolu Erenleri, Atatürk, Atatürkçülük, Aynül Cem, Azerbaycan, Çorum Olayları, Balkan Alevileri, Bektaşi, Bektaşilik, Caferilik, Cem evi, Cem Nedir?, Cem Tv-Cem Radyo, Cem Vakfı, Dört Kapı Kırk Makam, Düzgün Tv, Deyişler,Duaz imamlar,Gülbenkler, Duyurular, Ehlibeyt, Etkinlikler, Etkinlikler,Konserler, Fuzuli, Gazete, Güncel, Gündem, Güney Azerbaycan Alevileri- Ahl-e Haq Qirxlar-Qizilbas, Güzel Sözler, Genel, Genel Gündem Haber, Haber Sitesi, Haberler, Hacı Bektaş Veli, Hoca Ahmet Yesevi, Horasan, Horasan Erenleri, Hubyar Sultan, Hz. Ali, Hz.Ali, Hz.Caferi Sadık, Hz.Fatma(Ana), Hz.Hasan, Hz.Hüseyin, Hz.Muhammed(SAV), Islam, Kanaltürk, Karacaahmet Sultan, Kızılbaşlar, Kızılbaşlık Nedir?, Makaleler, Mevlevilik, Nesimi, Nusaybinler, Ozan, Ozanlar, Pir Sultan Abdal, Pirsultan Abdal, Prof.Dr.İzzettin Doğan, Röportaj, Sarı Saltuk, Söyleşi, Semah Nedir?, Sivas Olayları, Siyaset, Son Dakika, Su Tv, Tahtacılar,Türkmenler, Türk, Türk Dünyası, Türk Tarihi, Türkü Mp3-Deyiş Mp3-Türkü Albüm, Türkiye, Türkmen, Yazar, Yeni cıkan kitaplar, Yol Tv, Yunus Emre, Şah İsmail Hatai, Şair, Şiir | Leave a Comment »