Alevi Haber Merkezi

Laiklikten Barıştan Kardeşlikten Açık Taraf Olan Alevilerin Güncel Haber Bilgi Sitesi®

Archive for the ‘Ehlibeyt’ Category

Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı (Cem Sohbeti)

Posted by alevihaber Haziran 29, 2007

Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı (Cem Sohbeti)

Alevi İslam Din Hizmetleri BaşkanlığıSon günlerde Aleviler ve Alevilik üzerine kamuoyunda yaşanan gelişmeler her yönüyle dikkat çekicidir. Alevilerin Türkiye’deki sayısından tutun da Aleviliğin tanımlanmasına kadar uzanan olaylar dizisini ibretle izlemekteyiz.

Alevilikle ilgisi olmayan çevrelerin Aleviliği tanımlamaya kalkması ve bunu yaparken de bazı Alevileri yanlarına almaları şaşırtıcıdır. Oysa her inancı o inancın mensubu olanlar tanımlama hakkına sahiptir. Diğerlerinin yapacağı tanımlar sadece onları bağlar. Aleviler için bunun hiçbir anlamı yoktur. Zira Aleviler Aleviliğin ne olduğunu tanımlamak konusunda yeterli donanıma sahiptirler. Alevilerin Aleviliği tanımlama konusundaki donanımlarının yanı sıra mensubu oldukları inancı yaşıyor olmalarından dolayı bu konuda daha fazla hak sahibi olmaları doğal değil midir ?

Daha açık ifade etmek gerekirse Alevilik inancını o inancı yaşayanlar yada bilimsel bakımdan tarafsız olabilen gerçek bilim adamları tanımlayabilirler. Alevilikle ilgisi sadece Alevi ana ve babadan doğmaktan ibaret olanlar Aleviliği tanımlayamazlar. Yine bilimsel tarafsızlığı kuşkulu olan asimilasyoncu sözde bilim adamları da böyle bir tanım yapma hakkına sahip değildirler.

Hiç kimse unutmamalıdır ki, Alevilerin Aleviliği tanımlamak konusunda her hangi bir sıkıntıları yoktur.

Alevilik, İslam’dır. Hak Muhammed Ali yoludur.

Alevilik, tasavvufi bir yoldur.

Alevilik, başta Türkmenler olmak üzere Türk kavimlerinin İslam yorumudur.

Tüm tartışmaların üzerinde şu bir gerçektir ki;

Alevilik, cemdir. Cemevidir. Semahtır. Dededir. Babadır.

Alevilik, Muharrem matemi ve orucudur.

Alevilik, Kerbela şehitlerinden ve şehitler şahı imam Hüseyin’den yana olmaktır.

Alevilik, Hızır orucudur.

Alevilik, deyiştir, nefestir.

Alevilik, Müsahipliktir. Rıza şehridir. Aydınlanmadır. Cumhuriyettir. Mustafa Kemaldir.

Alevilik, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal ve Şah İsmail Hatayi’dir.

Yazının devamını oku »

Reklam

Posted in Alevi, Alevi Haber, Alevi Vakıf ve Dernekleri, Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı, Alevi İslam İnancı, Alevilik, Alevilik Nedir?, Bektaşilik, Ehlibeyt, Haberler | 1 Comment »

Alevilik Nedir?

Posted by alevihaber Mayıs 12, 2007

Alevilik Nedir?

Alevilik; İslam’ı benimseyen, Tanrı’nın birliğine (Tevhid) inanan, Hz.Muhammed’i Peygamber kabul eden, kitabı Kur’an olan, Hz. Muhammed’in Ehlibeyt’ini seven, namazı, niyaz ile bütünleştiren, kıyam, rûku ve secdesi ile ibadetini kendi lisanıyla yapan, ümmet yerine hür insanı, yaratanla yaratılan ayrılığını “Vahdet-i Vücut” ile birleştiren, Tanrı korkusu yerine, sevgisini benimseyen, zahiri (görünen) batınla (görünmeyen), batını zahirle birleştiren, şeriat kapısını aşıp, marifet yolu ile hakikat dünyasına ulaşan, Kur’an’ın şekline değil, özüne inen akıl ve gönlü ile “Seyr-ü süluk” (Ruhsal olgunlaşma) olan bir tasavvuf yoludur.


Alevilik; Özünü insan sevgisinde bulan, Tanrı’nın insanda tecelli ettiğine ve zerresinden oluştuğuna, onun için de insanın ölümsüzlüğüne inanan, ibadetlerinde kadın erkek ayrımı yapmadan, kendi öz diliyle, musikisiyle, semahıyla inancını icra etme biçimine denir.


Alevilik; İslamiyet’in Kuran’a dayalı, Hz. Muhammed’in buyruklarına göre İslam’ı evrensel boyutuyla yorumlayıp, yeryüzü insanlığına yeni kapılar açan büyük bir düşünce akımı ve tasavvuf felsefesiyle hayat bulan bir inanç bütünlüğüne denir.

Posted in 12 İmamlar, 7 Ulu Ozan, Abdal Musa, Alevi, Alevi Dedeleri, Alevi Dergahları, Alevi Gündem, Alevi Haber, Alevi Katliamları, Alevi köyleri, Alevi Medya, Alevi Ocakları, Alevi siteleri, Alevi Vakıf ve Dernekleri, Alevi Vakıfları Fedarasyonu, Alevi Video(lar), Alevi İnanç Önderleri, Alevi İslam İnancı, Aleviler, Alevilerin Atatürk Sevgisi, Alevilerin Vatan Millet Sevgisi, Alevilik, Alevilik Nedir?, Alp Erenler, Anadolu Erenleri, Atatürk, Aynül Cem, Azerbaycan, Balkan Alevileri, Bektaşi, Bektaşilik, Caferilik, Cem evi, Cem Nedir?, Cem Tv-Cem Radyo, Cem Vakfı, Dört Kapı Kırk Makam, Deyişler,Duaz imamlar,Gülbenkler, Duyurular, Ehlibeyt, Etkinlikler, Etkinlikler,Konserler, Fuzuli, Gazete, Güncel, Gündem, Güney Azerbaycan Alevileri- Ahl-e Haq Qirxlar-Qizilbas, Güzel Sözler, Genel, Genel Gündem Haber, Haberler, Hacı Bektaş Veli, Hoca Ahmet Yesevi, Horasan, Horasan Erenleri, Hubyar Sultan, Hz. Ali, Hz.Ali, Hz.Caferi Sadık, Hz.Fatma(Ana), Hz.Hasan, Hz.Hüseyin, Hz.Muhammed(SAV), Islam, Karacaahmet Sultan, Kızılbaşlık Nedir?, Makaleler, Mevlevilik, Nesimi, Nusaybinler, Ozan, Ozanlar, Pir Sultan Abdal, Pirsultan Abdal, Röportaj, Sarı Saltuk, Söyleşi, Semah Nedir?, Sivas Olayları, Siyaset, Son Dakika, Tahtacılar,Türkmenler, Türk, Türk Dünyası, Türkü Mp3-Deyiş Mp3-Türkü Albüm, Türkiye, Türkmen, Yazar, Yeni cıkan kitaplar, Yunus Emre, Şah İsmail Hatai, Şair, Şiir | 2 Comments »

Alevi Haber

Posted by alevihaber Mayıs 12, 2007

Alevi Haber-Alevi Gündem

Alevilik-Alevi İnternet Gazetesi

http://www.alevihaber.net.tc

http://www.aleviforum.net.tc

http://www.alevihaber.wordpress.com

Posted in 12 İmamlar, 7 Ulu Ozan, Abdal Musa, Alevi, Alevi Dedeleri, Alevi Dergahları, Alevi Forum, Alevi Gündem, Alevi Haber, Alevi Katliamları, Alevi köyleri, Alevi Medya, Alevi Ocakları, Alevi siteleri, Alevi Vakıf ve Dernekleri, Alevi Vakıfları Fedarasyonu, Alevi Video(lar), Alevi yerleşim yerleri, Alevi İnanç Önderleri, Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı, Alevi İslam İnancı, Aleviler, Alevilerin Atatürk Sevgisi, Alevilerin Vatan Millet Sevgisi, Alevilik, Alevilik Nedir?, Alp Erenler, Anadolu Erenleri, Atatürk, Atatürkçülük, Aynül Cem, Azerbaycan, Çorum Olayları, Balkan Alevileri, Bektaşi, Bektaşilik, Caferilik, Cem evi, Cem Nedir?, Cem Tv-Cem Radyo, Cem Vakfı, Dört Kapı Kırk Makam, Düzgün Tv, Deyişler,Duaz imamlar,Gülbenkler, Duyurular, Ehlibeyt, Etkinlikler, Etkinlikler,Konserler, Fuzuli, Gazete, Güncel, Gündem, Güney Azerbaycan Alevileri- Ahl-e Haq Qirxlar-Qizilbas, Güzel Sözler, Genel, Genel Gündem Haber, Haber Sitesi, Haberler, Hacı Bektaş Veli, Hoca Ahmet Yesevi, Horasan, Horasan Erenleri, Hubyar Sultan, Hz. Ali, Hz.Ali, Hz.Caferi Sadık, Hz.Fatma(Ana), Hz.Hasan, Hz.Hüseyin, Hz.Muhammed(SAV), Islam, Kanaltürk, Karacaahmet Sultan, Kızılbaşlar, Kızılbaşlık Nedir?, Makaleler, Mevlevilik, Nesimi, Nusaybinler, Ozan, Ozanlar, Pir Sultan Abdal, Pirsultan Abdal, Prof.Dr.İzzettin Doğan, Röportaj, Sarı Saltuk, Söyleşi, Semah Nedir?, Sivas Olayları, Siyaset, Son Dakika, Su Tv, Tahtacılar,Türkmenler, Türk, Türk Dünyası, Türk Tarihi, Türkü Mp3-Deyiş Mp3-Türkü Albüm, Türkiye, Türkmen, Yazar, Yeni cıkan kitaplar, Yol Tv, Yunus Emre, Şah İsmail Hatai, Şair, Şiir | Leave a Comment »